Žene u Švicarskoj prvi puta sudjelovale na izborima

U Švicarskoj su na izborima za Nacionalno vijeće prvi put smjele sudjelovati i žene. Švicarska je bila jedna od posljednjih europskih zemalja koja je ženama dala pravo glasa. O tome je odlučeno na referendumu, koji je održan 7. veljače iste godine.